Advies en bemiddeling in:  ● Alle schadeverzekeringen  ● Levensverzekeringen  ● Beleggingen  ● Employee benefits

korting op uw premie


Het topje is onze gedachten gang. Onder de oppervlakte is het gebied van onze emoties, angsten, verlangens en drijfveren.
Prof. Victor Lamme

De missie van De Groene Verzekering

Maatschappelijk verantwoord verzekeren

De Groene Verzekering onderscheidt zich van haar concurrenten door voor u de meest duurzame, groene verzekeringsmaatschappij te selecteren. Wij zoeken steeds naar de beste match tussen voordelig en ´groen´. De Groene Verzekering levert maatwerk naar wens, eerlijk en transparant. Wij zoeken dus ook steeds naar de meest voordelige verzekeringen voor u. U kunt zich ervan vergewissen dat wij zeggen wat wij doen en doen wat we zeggen.
Met uw geld realiseren we een positieve verandering: Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken hun geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert. Een stabiele, gelijkwaardige en rechtvaardige economie tot stand brengen waar het menselijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk vermogen van de aarde in balans zijn.
Door uw verzekeringen bij de Groene Verzekering onder te brengen, draagt u bij aan een duurzame (´groene´) economische groei.

Ons gedrag wordt gedreven door onbewuste emoties. Groen, duurzaam en goed voor de wereld zijn gevoelens (geen emoties) die aan de oppervlakte komen. En zitten dus in het topje van de ijsberg. Verzekeren neemt tot op zekere hoogte angsten weg en en komt dus neer op veiligheid en ontzorgen. Met De Groene Verzekering proberen wij de (oude) producten van de verzekeraars op een nieuwe manier te ´verkopen´, namelijk door de mogelijkheid te bieden te kiezen voor de (meest) duurzaamste verzekeraar.